دوره رشد مقدماتی(پیش رشد):

دوره­ ای است حداکثـر 6 ماهه، که در آن به افراد یا گروه‏های مستعدی که دارای ایده‏های نوآورانه صنعتی یا خدماتی هستند، مشاوره لازم جهت آشنایی با بازار، تشکیل گروه کاری، تثبیت ایده و کسب هویت حقوقی مستقل عرضه می‏شود. زمان این دوره تا 9 ماه قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد مقدماتی، "هسته فنآور" گفته می‏شود.