اهداف مرکز رشد

 

بستر سازى در راستاى ايجاد فرصت‏هاى شغلى به منظور جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فنآورى‌هاى پيشرفته 
ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فن‏آورانه
حمايت از ايجاد و توسعه كارآفرينى و تحقق نوآورى‌هاى فن‏آورانه
كمك به رونق اقتصاد محلى و ملی مبتنى بر دانش و فنآوريهاى پيشرفته
تخصيص فضا و امكانات براى گسترش و رشد واحدهاى كوچك و متوسط دانش بنيان فعال در زمينه فن‏آوري‏هاى پيشرفته،
جلوگیری از مهاجرت متخصصان و فارغ‏التحصیلان استان به استان‏های همجوار و یا خارج از کشور،
کمک در جذب دانشجويان خلاق و فارغ­التحصيلان داراي ايده‏هاي نوين و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان،
ايجاد شرکت‏هاي دانش بنيان کوچک و تخصصي با امکان رقابت در بازارهای داخلي و جهاني،
ایجاد ارتباط بین شرکت‏ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سایر استان‏های کشور،
آموزش نيروي متخصص با نگاه نياز بازار صنعت،
ايجاد امکان استفاده از تکنولوژي و دانش روز،
تولید وتوسعه محصولات و فرآیندهای فن‏آوری قابل عرضه به بازار،
جذب سرمايه تحقيقات مراکز اداري و صنعتي استان،
ایجاد ارزش افزوده برای تحقیقات انجام شده در دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی موجود در استان.