حمایت در دوره رشد مقدماتی(پیش رشد) شامل استفاده از خدمات عمومی و اختصاصی مرکز رشد به شرح زیر است:

1ـ اختصاص فضای اداری، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه، کتابخانه و ...؛

2ـ تجهیزات اولیه اداری شامل: میز، صندلی، رایانه، اینترنت و ...؛

3ـ استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاوره­ای مرکز رشد شامل مشاوره­ های حقوقی، مالی، بازاریابی، ثبت مالکیت فکری­ و..

4ـ امکان حضور در نمایشگا­ها تخصصی، جشنواره­ های مورد نیاز؛

5ـ پرداخت کمک هزینه ساخت نمونه اولیه طبق مصوبات سازمان مرکزی از محل بودجه پژوهشی

تبصره: در صورتی که هسته فناور خواستار نمونه ساخته شده باشد باید مبلغ دریافتی را با نظر شورای مرکز رشد تسویه حساب کامل کند.

6ـ5ـ با توجه به خروج موفق یا ناموفق هسته­ های فناوری، مرکز رشد می­تواند معادل ریالی حمایت­های انجام گرفته (صفر تا صد درصد) را از هسته فناور دریافت کند. میزان درصد مبلغ بازپرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد بود.

 

..........................................................

حمایت در مرحله رشد شامل استفاده از خدمات عمومی، اختصاصی و ویژه مرکز رشد به شرح زیر است:

1ـ اختصاص فضای اداری، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه، کتابخانه و ...؛

2ـتجهیزات اولیه اداری شامل: میز، صندلی، رایانه، اینترنت و ...؛

3- استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاوره­ای مرکز رشد شامل مشاوره­ های حقوقی، مالی، بازاریابی، ثبت مالکیت فکری و ...)؛

4ـامکان حضور در نمایشگا­ها تخصصی، جشنواره­ های مورد نیاز؛

5ـپرداخت کمک هزینه ساخت نمونه اولیه مطابق با مصوبات سازمان مرکزی ریال از محل بودجه پژوهشی

تبصره 1: در صورتی که واحد فناور خواستار نمونه ساخته شده باشد، باید مبلغ دریافتی را با نظر شورای مرکز رشد تسویه حساب کامل کند.

تبصره 2: در صورت نیاز به مبلغ بیش از سیصد میلیون ریال برای ساخت نمونه سازی پس از تایید شورای مرکز رشد باید برای گرفتن مجوز از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ـ دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت (کمیته­ های توسعه فناوری) اقدام شود.

6ـ در اولویت قرار دادن برای استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و استفاده از همه­ی مزایا و تسهیلات براساس مقررات مربوط؛

7- در صورت موفق بودن واحد فناوری و تائید شورای مرکز رشد، برای سرمایه گذاری دانشگاه در قالب مشارکت و یا سهامداری، به شورای سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان واحد معرفی تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

8ـ امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر بانک­ها، صندوق­ های طرف قرارداد با دانشگاه.

9ـ با توجه به خروج موفق یا ناموفق واحد­های فناوری، مرکز رشد می­تواند معادل ریالی حمایت­های انجام گرفته (صفر تا صد درصد) را از واحد فناور دریافت کند. میزان درصد مبلغ بازپرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد بود.